Popular this week

ЗАО «Гудкредит» Универсальная Кредитная Организация
Имя: ЗАО «Гудкредит» Универсальная Кредитная Организация
Address: Ереван, ул. Аршакуняца 69
Phone: (010) 44 56 64, (099) 44 01 46
E-mail: [email protected]
Url: www.goodcredit.am
 
2015
 
 
 
 
Assets
Liability
General capital
Profit/Loss
I Q II Q III Q IV Q
thousand drams change for quarter (%) annual change (%) system share (%) thousand drams change for quarter (%) annual change (%) system share (%) thousand drams change for quarter (%) annual change (%) system share (%) thousand drams change for quarter (%) annual change (%) system share (%)
 577901
 11.46
 -1.73
 0.20
 633095
 9.55
 22.11
 0.22
 851206
 34.45
 64.18
 0.29
 1069546
 25.65
 106.29
 0.34
 136725
 67.69
 -16.23
 0.11
 217435
 59.03
 166.69
 0.14
 457818
 110.55
 461.52
 0.30
 746226
 63.00
 815.26
 0.42
 441176
 0.97
 3.83
 0.35
 415660
 -5.78
 -4.87
 0.30
 393388
 -5.36
 -9.97
 0.29
 344258
 -12.49
 -21.21
 0.25
 -7308
 36.68
 68.62
 -0.03
 -12507
 71.14
 -8.36
 -0.05
 -34779
 178.08
 -201.33
 -0.12
 -125785
 261.67
 -989.80
 -0.41