Popular this week

ЗАО «Кредит Корп» Универсальная Кредитная Организация
Имя: ЗАО «Кредит Корп» Универсальная Кредитная Организация
Phone: (+374 060) 37 11 99
E-mail: [email protected]
 
2015
 
 
 
 
Assets
Liability
General capital
Profit/Loss
I Q II Q III Q IV Q
thousand drams change for quarter (%) annual change (%) system share (%) thousand drams change for quarter (%) annual change (%) system share (%) thousand drams change for quarter (%) annual change (%) system share (%) thousand drams change for quarter (%) annual change (%) system share (%)
 702594
 -2.40
 -0.56
 0.24
 669163
 -4.76
 -7.05
 0.23
 727382
 8.70
 1.04
 0.25
 737518
 1.39
 2.45
 0.24
 178116
 -3.89
 -12.60
 0.14
 172216
 -3.31
 -7.08
 0.11
 172060
 -0.09
 -7.16
 0.11
 176234
 2.43
 -4.91
 0.10
 524478
 -1.89
 4.33
 0.42
 496947
 -5.25
 -7.04
 0.36
 555322
 11.75
 3.88
 0.41
 561284
 1.07
 5.00
 0.42
 -105712
 -10.54
 -8.68
 -0.42
 -133243
 26.04
 -39.33
 -0.51
 -74868
 -43.81
 21.71
 -0.26
 -68906
 -7.96
 27.95
 -0.23