Հայաստանում ԱՄՆ դոլարի բորսայական փոխարժեքը մայիսի 13–ին աճել է 0.12 տոկոսով և կազմել 1 դոլարի դիմաց 414 դրամ

13.05.2014 17:27
Հայաստանում ԱՄՆ դոլարի բորսայական փոխարժեքը մայիսի 13–ին աճել է 0.12 տոկոսով և կազմել 1 դոլարի դիմաց 414 դրամ

ԵՐԵՎԱՆ, 13 մայիսի /ԱՌԿԱ/. NASDAQ OMX Արմենիաֆոնդայինբորսայում մայիսի 13–ինտեղիունեցածգործարքներիարդյունքումԱՄՆդոլարիմիջինկշռվածփոխարժեքը, մայիսի 12–իցուցանիշիհամեմատ,աճել է 0.12 տոկոսով և 1 դոլարիդիմացկազմելէ 414 դրամ։

Ֆոնդայինբորսայիտրամադրածտվյալներիհամաձայն` այսօրԱՄՆդոլարովիրականացվելէշուրջ2,1մլնդոլարի (ավելի քան 869,4 մլն. դրամ) 11 գործարք: Միաժամանակմայիսի 13–ին NASDAQ OMX Արմենիայումեվրոյովգործարքչիկատարվել։

Մայիսի13–իարդյունքումմիջինշուկայականփոխարժեքներնեն՝մեկդոլարը՝413,35դրամ, 1 եվրոն`568,27դրամ: –0–

Ամսա

թիվ

Կոդ Միջին

Կշռվածփոփոխ.

Միջին

Կշռվածգին

Բացման

գին

Փակման

գին

Առավելագ.

գին

Նվազ.

գին

Պահան

ջարկ

Առա

ջարկ

Գործարքների

թիվը

Ծավալ (արտարժույթ) Ծավալ

(դրամ)

13.05.2014 EUR  

-

- - - - - - - - - -
USD
  1. 12%
414.00 414.00 414.00 414.00 414.00 414.00 414.10 11 2,100,000 869,400,000.00

 

 


Բանալի բառեր: , , Новости Армении АМИ Новости-Армения

Partners news

Կարդացեք նաև