Հայաստանում ԱՄՆ դոլարի բորսայական փոխարժեքն աճել է 0.3 տոկոսով և կազմել 1 դոլարի դիմաց 413.5 դրամ

22.05.2014 17:52
Հայաստանում ԱՄՆ դոլարի բորսայական փոխարժեքն աճել է 0.3 տոկոսով և կազմել 1 դոլարի դիմաց 413.5 դրամ

ԵՐԵՎԱՆ, 20 մայիսի /ԱՌԿԱ/. NASDAQ OMX Արմենիաֆոնդայինբորսայում մայիսի 22–ինտեղիունեցածգործարքներիարդյունքումԱՄՆդոլարիմիջինկշռվածփոխարժեքը, նախորդ ցուցանիշիհամեմատ,աճել է 0.3 տոկոսով և 1 դոլարիդիմացկազմելէ 413.5 դրամ։

Ֆոնդայինբորսայիտրամադրածտվյալներիհամաձայն` այսօրԱՄՆդոլարովիրականացվելէշուրջ1,97մլնդոլարի (շուրջ814,6մլն. դրամ) 12գործարք: Միաժամանակմայիսի 22–ին NASDAQ OMX Արմենիայումեվրոյովգործարքչիկատարվել։

Մայիսի 22–իարդյունքումմիջինշուկայականփոխարժեքներնեն՝մեկդոլարը՝412,78 դրամ, 1 եվրոն`564,68 դրամ: –0–

Ամսա

թիվ

Կոդ Միջին

Կշռվածփոփոխ.

Միջին

Կշռվածգին

Բացման

գին

Փակման

գին

Առավելագ.

գին

Նվազ.

գին

Պահան

ջարկ

Առա

ջարկ

Գործարքների

քանակը

Ծավալ (արտարժույթ) Ծավալ

(դրամ)

22.05.2014 EUR  

-

- - - - - - - - - -
USD
  1. 30%
413.50 413.50 413.50 413.50 413.50 413.50 413.75 12 1,970,000 814,595,000.00

 


Բանալի բառեր: , , Новости Армении АМИ Новости-Армения

Partners news

Կարդացեք նաև