ԱՀԸ–ի 8–րդ թողարկման` 500 մլն դրամի պարտատոմսերը վաճառքի են դրվել NASDAQ OMX Armenia–ում

26.12.2013 19:12
ԱՀԸ–ի 8–րդ թողարկման` 500 մլն դրամի պարտատոմսերը վաճառքի են դրվել NASDAQ OMX Armenia–ում

 

ԵՐԵՎԱՆ, 26 դեկտեմբերի. /ԱՌԿԱ/.  «Ազգայինհիփոթեքայինընկերություն» ՎՎԿՓԲԸ-իանվանականզեղչատոկոսայինպարտատոմսերըհինգշաբթի դրվել են ՆԱՍԴԱՔՕԷՄԷՔՍԱրմենիայի հարթակում և ընդգրկվել են Cbond ազատ պարտատոմսերի շուկայում, «ԱՌԿԱ» գործակալությանը հայտնեցին Հայաստանի ֆոնդային բորսայից։

NASDAQ OMX Armenia բորսայում Ազգայինհիփոթեքայինընկերության պարտատոմսերըտեղաբաշխվելենդեկտեմբերի 11–ին` 500 մլն դրամ ծավալով։ ԱՀԸ–ի պարտատոմսերն ամբողջովին տեղաբաշխվել են, տեղաբաշխումից ստացած հասույթը կազմել է 957 444 440 դրամ։

«ԱՀԸ–ի պարտատոմսերը նույնպես առքուվաճառքի թույլտվություն են ստացել հասցեական հայտով և ռեպո–գործարքների ստորագրումով»,– նշվում է հաղորդագրությունում։

Տեղադրվել են  5 հազար ոչ փաստաթղթային, ԱՀԸ դիսկոնտային պարտատոմսեր` 100 հազարական դրամ անվանական արժեքով, 6 ամիս մարման ժամկետով։ Պարտատոմսերին տրվել է NMCCB8 բորսայական հապավումը։

Ընկերության հինգ առաջին թողարկումները (NMCCB1, NMCCB2, NMCCB3, NMCCB4 և NMCCB5) տեղադրվել են բորսայում 2011-2013 թվականներին և թույլատրվել են Cbond  շուկայում 2013 թվականի օգոստոսի 22–ին և հոկտեմբերի 24–ին ու առայժմ շրջանառության մեջ են։

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՓԲԸ–ն վերաֆինանսավորող վարկային կազմակերպություն է, որը գրանցվել և արտոնագրվել է ՀՀ ԿԲ–ի կողմից 2011 թվականի հոկտեմբերի 19–ին` 1/1167А որոշմամբ (թիվ 26 արտոնագիր` 16.06.2009)։ Ընկերության միակ բաժնետերն ու հիմնադիր է Հայաստանի Կենտրոնական բանկն է։

NASDAQ OMX Արմենիաֆոնդայինբորսայումնոյեմբերի 24-ինառաջինանգամտեղիէունեցել «Ազգայինհիփոթեքայինընկերություն» ՓԲԸ-իանվանականդիսկոնտայինպարտատոմսերիտեղաբաշխումը՝ 1 մլրդդրամծավալով: Միաժամանակպարտատոմսերիառաջինթողարկումըմարվելևշրջանառությանէհանվել 2012թ.–իմայիսի 24–ին։«Ազգայինհիփոթեքայինընկերություն» ՓԲԸնվերաֆինանսավորողվարկայինկազմակերպությունէ, գրանցվելէևլիցենզավորվելէ 2011 թվականինՀայաստանիԿենտրոնականբանկիկողմից, որնընկերությանմիակհիմնադիրնուբաժնետերնէ։–0—


Բանալի բառեր: , ,

Partners news
Loading...

Կարդացեք նաև